Schengen Vizesi İçin: +90 531 893 88 28 - İngiltere Vizesi İçin: +90 531 893 88 33

ABD Vizesi

ABD Vizesi Genel Bilgiler

ABD’ye seyahat edecek olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından Umuma Mahsus, Hizmet, Hususi ve Diplomatik Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

ABD vize başvuruları ABD Dış İşleri Bakanlığı resmi web sitesi üzerinden yapılmaktadır. Başvuru formu doldurulduktan sonra Konsolosluklar ya da Büyükelçilik nezdinde randevu oluşturulur. Başvuru sahibi iki adet fotoğraf ve randevuya ilişkin form çıktısı ile birlikte bizzat Konsolosluk veya Büyükelçiliğe giderek başvuru yapar. ABD vize başvurularında mülakat esası uygulanmaktadır. Mülakat başvuru formunda belirtilen dil (İngilizce ya da Türkçe) esas alınarak gerçekleştirilir.

ABD Vize Türleri

A Tipi Vize : Diplomatik ve Resmi Vize

Hükümet adına resmi görev yapan personel için geçerlidir.

B Tipi Vize : İş veya Gezi Amaçlı Geçici Ziyaretçi Vizesi

İş ile ilgili toplantı, konferans, seminer ve fuar gibi faaliyetlere katılmak veya eş/arkadaş ziyareti ya da tedavi amaçlı olarak Birleşik Devletler’e gidebilmek için gerekli olan vize türüdür.

B-1 vizesiyle ülkeye gelen diğer ülke vatandaşları,

 • Bir ABD şirketiyle ortaklık kurabilir fakat o şirkette çalışamaz veya işletemezler,
 • Mülk alabilirler,
 • Anlaşma imzalayabilirler.

B-2 vizesi iş ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunamayacağınız anlamına gelmektedir.

B-1 vizesi en fazla bir yıl, B-2 ise en fazla bir ay ülkede bulunmanıza izin verir.

B-2 vizesini istediğiniz sıklıkla kullanabilirsiniz. Eğer ABD’de yazlığınız varsa ve kendi ülkenizde başka kalıcı bir konutunuz bulunduğunu kanıtlayabilirseniz yılın altı ayını Amerika’da geçirmeniz ve her giriş yaptığınızda vizenizi kullanmanız mümkündür.

B tipi vizeler en fazla on yıl süreyle geçerlidir.

C Tipi Vize : ABD’den Transit Geçiş Vizesi

İki yabancı ülke arasında Birleşik Devletler bağlantılı olarak seyahat edecek kişiler için geçerlidir. Bir uçak veya deniz taşıtına katılmak üzere yolcu olarak ABD’ye gelen mürettebat üyesi için transit vize gerekli olacaktır.

Yolcu, ABD dışında bir yabancı limana yolcu gemisi veya başka bir deniz taşıtı ile gidiyorsa, seyir süresince deniz taşıtı ABD’de bir limana yanaşacaksa, transit vize ya da diğer göçmen olmayan bir vize gereklidir.

D Tipi Vize : Mürettebat Vizesi.

Gemilerde (yolcu gemisi veya balıkçı teknesi gibi), ya da ABD’deki uluslararası havayollarında çalışan

 • ticari bir uçaktaki pilot veya uçuş görevlisi
 • bir gemide görevli kaptan, teknisyen, ya da tayfa
 • bir yolcu gemisindeki cankurtaran, aşçı, garson, güzellik uzmanı, ya da diğer hizmet personeli
 • bir eğitim gemisindeki stajyer

kişiler için geçerlidir.

Normal işleyiş ve hizmetler için bu kişilerin istihdamına ihtiyaç bulunması gerekmektedir.

Başvuru sahibi, çalışacağı gemiye ulaşmak için yolculuk ediyorsa bir Transit Vizesine (C1) ihtiyaç duyacaktır ve işvereninden veya işveren temsilcisinden transit geçişin gerekli olduğunu belirten bir mektup ibraz etmelidir. Başvuru sahibinin vatandaşı olduğu ülkenin mütekabiliyet süresinin elvermesi halinde Konsolosluk bölümü tipik olarak bir C1/D vize kombinasyonu düzenleyecektir.

E Tipi Vize : Yatırımcı/Tüccar Vizesi

Ticari Anlaşmalı Tüccar (E1) veya Ticari Anlaşmalı Yatırımcı (E2) vizesi, Birleşik Devletler ile ticaret ve sefer anlaşması bulunan bir ülkenin vatandaşı olan ve temel olarak;

 • Birleşik Devletlerle anlaşma yaptığı ülke arasında hizmet veya teknoloji ticareti dahil olmak üzere önemli bir ticaret yapmak,
 • ya da yatırım yaptığı bir kuruluşun faaliyetlerini geliştirmek, yönetmek,
 • veya önemli miktarda sermaye yatırımı yapmak,

için Birleşik Devletler’e gelen kişiler için geçerlidir.

Kapsama dahil olan ülkelerin listesi için https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information -resources/fees/treaty.html adresine bakınız.

E1 vizesi, anlaşma yapılan ülke vatandaşlarının, sadece kendi adlarına ve hesaplarına uluslararası ticaret işiyle uğraşmak için Birleşik Devletler’e kabul edilmesini sağlarken;

E2 vizesi, anlaşma yapılan ülke vatandaşının, ABD’deki bir işe önemli miktarda yatırım yapmak amacıyla Birleşik Devletler’e kabul edilmesini sağlar.

E tipi vizeler bir seferde en fazla beş yıl için geçerlidir.

E-2 türü vizeler yalnızca bir ABD şirketinin (büyüklüğü ne olursa olsun) %50 oranında yatırımını üstlenmiş kişilere veya böyle kişiler için çalışanlara verilir.

Başvuru sahibi;

 • Amerika’da kendisi veya bir vatandaşı tarafından nakit yatırım yapılmış (en az 100.000 Dolar) bir ABD şirketinde yasal olarak çalışabilir,
 • E-2 vizenizin süresi bitinceye kadar dilediği kadar ABD’ye giriş çıkış yapabilir veya ülkede kalabilir,
 • Vizesinin süresini kaç defa uzatabileceğiniz konusunda yasal bir sınırlama yoktur,
 • E-2 vizesi almak için gerekli koşulları sağladığı sürece ABD’de uzun bir süre kalabilir,
 • Eşi ve 21 yaşın altındaki evlenmemiş çocukları da vizeden faydalanır,

F ve M Tipi Vize : Akademik veya Dil Öğrencisi / Mesleki veya Akademik Olmayan Öğrenci Vizeleri

Genel olarak, onaylanan bir eğitim kursuna katılmak üzere ABD’ye gelecek olan kişiler için geçerlidir.

F tipi vizeler tam zamanlı akademik eğitim veya dil eğitimi alan öğrenciler;

M türü vizeler mesleki veya teknik eğitim alan ya da akademik olmayan başka şekillerde eğitim alan öğrenciler için geçerlidir.

Her ikisinde de başvurmanın getireceği ayrıcalıklar ve ikisinin de sınırları hemen hemen aynıdır yalnızca M vize ile başvuru sahibi kampus içinde veya dışında eğitim gördüğü alanın uygulaması kabul edilebilecek bir işte çalışabilir.

G Tipi Vize : Resmi Görevli Vizesi

A.B.D.’ye resmi görev ile seyahat edenler için geçerlidir.

G-1 : A.B.D. tarafından tanınan hükümetlerin uluslararası organizasyonlar bünyesindeki daimi temsilciliklerinde çalışan görevliler

G-2 : A.B.D. tarafından tanınan hükümetlerin, belli uluslararası organizasyonların toplantılarına katılmak için A.B.D.’ye geçici olarak giden temsilcileri.

G-3 : A.B.D. tarafından tanınmayan, ya da uluslararası organizasyona üye olmayan hükümetlerin, belli uluslararası organizasyonların toplantılarına katılmak için A.B.D.’ye geçici olarak giden temsilcileri

G-4 : Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere belirli uluslararası organizasyonlarda görev almak için

A.B.D.’ye giden çalışanlar

H Tipi Vize : Geçici İşçi Vizesi

H1-A : ABD’de geçici olarak çalışan hemşireler için geçerlidir.

H1-B : “Uzmanlık isteyen işlerde” yani üniversite veya yüksekokul mezunu olmayı gerektiren işlerde çalışan geçici işçilere verilir. Bunların %44’ü bilgisayar ve teknolojiyle ilgili alanlarda çalışanlara, %26’sı fizyoterapistlere veya mesleki terapi uygulayanlara verilir.

Bu vize türü için başvuranlardan, ilgili alanda yükseköğrenim derecesine sahip olmak kaydıyla uzmanlıklarını teorik ve pratik olarak uygulamaları istenmektedir.

Mankenler ve devletlerarası araştırma geliştirme, ya da Savunma Bakanlığı idaresindeki ortak projelerde görev alanlar da bu kategoriye dâhildirler.

Bu vizeler kotaya tabidir (115.000). Bu nedenle mali yılın sonlarında H1-B vizesi almak zorlaşmaktadır.

İşverenin INS’ye bir dilekçe (kefil olduğunu gösteren bir form) vermesi ve Çalışma Bakanlığı’na da “işçi durumu başvurusu” verilmesi gerekmektedir. Bunlar onaylandıktan sonra işçi kendi ülkesindeki konsolosluğa başvurabilir.

H-1B1 : Serbest Ticaret Anlaşması (FTA) Profesyonel – AB-Şili Serbest Ticaret Anlaşması ve ABD-Singapur Serbest Ticaret Anlaşması ile oluşturulmuştur.

H-2 : ABD’de az bulunan niteliklere sahip kişilere verilir. Teknisyenler ve tüccarlar bu vizeye başvurabilir.

H2-A : Mevsimlik Tarım İşçileri – ABD’deki işverenlerin, yeterli ABD’li işçi bulunamayan geçici tarım işlerinde çalıştırılmak üzere yabancı uyruklu işçileri ABD’ye getirmesini sağlar.

H2-B : Geçici veya Mevsimlik Tarım Dışı İşçiler – Tarım dışı geçici işçi programı, ABD’deki işverenlerin, geçici tarım dışı işlerde çalıştırmak üzere yabancı uyruklu işçileri ABD’ye getirmesini sağlar.

H3 : Stajyerler (tıp veya akademik staj dışındakiler) – Bu vize türü yabancı uyrukluların tarım, ticaret, iletişim, finans, devlet, ulaştırma ve bu gibi mesleklerin yanı sıra salt endüstriyel alanlar da dahil olmak üzere birçok çeşitli alanda stajyerlik eğitimi almak üzere ABD’ye seyahat etmelerine imkan tanımak için düzenlenmiştir. Staj, gelecekte çalışılacak ABD dışındaki bir ülkedeki iş için olmalıdır.

H türü vize yalnızca başvurunuza kefil olan işveren için çalıştığınız sürece geçerlidir. Eğer iş değiştirirseniz yeni işvereninizin yazacağı bir dilekçeyle yeniden vizeye başvurmanız gerekmektedir. İster aynı işverenle olsun ister farklı işverenlerle olsun H türü vize en fazla altı yıl geçerlidir. Süresi bittiği zaman yeniden başvurmadan önce ABD dışında en az bir yıl yaşamanız geekmektedir.

I Tipi Vize : Basın Temsilcileri Vizesi

Medya, radyo, film veya yayıncılık sektörlerinin üyeleri de dahil olmak üzere etkinlikleri söz konusu yabancı medyanın işleyişi için temel bir önem taşıyan muhabir, film ekipleri, editörler ve benzeri meslekler için Birleşik Devletler’e gelen “yabancı medya temsilcilerine” yöneliktir.

Başvuru sahibinin, merkezi yabancı bir ülkede bulunan bir medya kuruluşunun nitelikli faaliyetlerinde çalışıyor olması gerekmektedir. Basın mensubu vizesi genellikle haber toplama veya güncel olaylarla ilgili muhabirlik yapma süreciyle ilişkilidir.

Birden çok defa giriş yapabilecekleri şekilde ve uzun süreliğine verilir. Vizeyi alanların yalnızca vizenin verildiği işte çalışmaları gerekmektedir.

J Tipi Vize : Değişim Ziyaretçileri Vizesi

Birleşik Devletler’deki değişim programlarına katılımları onaylanan kişiler için geçerlidir.

Bakmak zorunda olduğunuz kişilere J-2 vizesi verilir.

12 ila 18 ay süresince geçerlidir ve birden çok defa giriş yapmanıza imkan verir.

Değişim Programı (J-1) vizeleri, Program şartları, yönetmelikler ve daha fazlasını öğrenmek için http://j1visa.state.gov/programs adresindeki Dışişleri Bakanlığı J-1 Vizesi Değişim Programı web sitesini ziyaret ediniz.

K Tipi Vize : Nişanlı Vizesi

Yalnızca bir ABD vatandaşının nişanlısı veya eşine verilir. K türü vize yalnızca eş veya nişanlı ABD’nin dışındaysa verilir.

L Tipi Vize : Şirket İçi Transfer Vizesi

L türü vizeler ABD’ye işvereni; şirketinin yan kuruluşları, şubeleri veya bağlı şirketleri için çalışmaya gelen belirli yöneticiler, idareciler veya uzmanlık bilgisi olan çalışanlara verilir. Bu vize yöneticiler ve idareciler için yedi, uzmanlık bilgisine sahip çalışanlar için beş yıllığına geçerlidir ve birden çok defa giriş yapmalarına imkan verir. Anonim şirketler, limitet şirketler, ortaklıklar ve tek kişinin sahibi olduğu şirketler ve daha pek çok şirket türü bundan faydalanabilir.

Bu vize ile ABD’ye transfer olabilir ve zaten ABD dışında çalıştığınız bir şirketin ABD’de bulunan şubesi, taşeronu, ortağı veya yan kuruluşunda yasal olarak çalışabilirsiniz.

L-1 durumunuz sona erene kadar ABD’ye giriş çıkış yapabilir veya orada aralıksız kalabilirsiniz.

Eşiniz ve 21 yaşın altındaki evlenmemiş çocuklarınız vizeden yararlanabilir.

Yalnızca L-1 vizenize kefil olan işveren için çalışabilirsiniz ve bu Amerikan şirketi mutlaka ülkenin dışında zaten çalışmakta olduğunuz şirketin şubesi, taşeronu, yan kuruluşu veya ortağı olmalıdır.

Başlangıçta bir (yeni Amerikan şirketi) veya Amerikan şirketi bir yıldan uzun süredir sizin şirketinizle iş yapıyorsa üç yıllığına verilir. ABD’de yedi yıldır bulunuyorsanız veya yönetici veya idareciyseniz vizeniz bir seferde iki yıl uzatılabilir.

Çocuklar 21 yaşına vardığında ABD’de kalmak isterlerse kendi vizelerine başvurmalıdırlar.

O Tipi Vize : Belirli Meslekler için Geçici Çalışma Vizeleri

O vizesi, bilim, sanat, eğitim, ticaret veya bir yeteneğe sahip olan, ya da film veya televizyon sektöründe bir başarı kaydeden ve bu başarılar nedeniyle ulusal veya uluslararası çapta tanınan kişilere yöneliktir. Buna, yukarıda sözü edilen kişileri destekler nitelikteki temel hizmet sağlayıcı kişiler de dahildir.

P Tipi Vize : Uluslararası Üne Sahip Sporcular, Sanatçılar ve Gösteri Grupları Vizesi

Başvuru sahibinin aşağıdaki amaçlarla bireysel veya bir grup olarak Birleşik Devletler’e gidiyor olması gerekir:

 • Bir atlet veya bir gösteri grubunun üyesi olarak belirli bir spor müsabakasına katılmak. Uluslararası kabul görmüş sürekli bir performans sergiliyor olması gerektirir.
 • Birleşik Devletler’deki bir kuruluş ile başka bir ülkedeki bir kuruluş arasındaki karşılıklı değişim programı uyarınca performans sergileme.
 • Özgün veya geleneksel etnik, folklorik, kültürel, müzik, tiyatro, ya da sanatsal bir performans veya sunum yapma, geliştirme, yorumlama, temsil etme, bunlara koçluk etme veya bunlara eğitim verme.
 • Buna, yukarıda sözü edilen kişileri destekler nitelikteki temel hizmet sağlayıcı görevliler de dahildir.

Q Vize – Uluslararası Kültürel Değişim Programlarına Katılmak için ABD’ye Gelen Değişim Ziyaretçileri Vizesi

Amerikalılarla uygulamalı bir eğitime katılacakları veya Amerikalılarla ülkelerinin tarihini, geleneklerini veya kültürünü paylaşacakları bir işte çalışacak kişilere verilir.

Dadılar, au pairler (normalde J-1 vizesi almaları gerekir) veya değişik sanatların öğretmenleri faydalanabilir.

15 ay süresince geçerlidir ve işveren tarafından başvurulması gereklidir.

Belirli değişim programlarıyla ilgili olmadığı için J vizesinden farklıdır.

Bu vize türü başvuru sahiplerine staj imkanı sağlamayı veya çalışma tecrübesi kazandırmayı ve ülkesinin tarihini, kültürünü ve geleneklerini paylaşma şansı vermeyi amaçlamaktadır.

R Tipi Vize : Din Görevlisi Vizesi

Geçici süreyle dini bir görevde çalışmak amacıyla Birleşik Devletler’e gitmek isteyen başvuru sahiplerine yöneliktir.

Dini ibadetleri yürütmek ve diğer görevleri yerine getirmek üzere, yetkili bir kurum tarafından atanan kişileri ve dinle ilgili bir meslekte çalışan kişileri kapsar.

Başvuru sahibi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan, gerçek ve kâr amacı gütmeyen bir şekilde örgütlenmiş dini bir topluluğun üyesi olmak zorundadır.

Dini topluluk ve bağlı kuruluşu ya vergiden muaftır, ya da vergi muafiyeti statüsü kazanacak niteliklere sahiptir.

Başvuru sahibi, dini görevli statüsü için başvurmadan önceki iki yıl boyunca o dini topluluğun bir üyesi olmalıdır. Başvuru sahibi, o topluluğun bir din görevlisi olarak, ya da iyi niyetli, kâr amacı gütmeyen dini bir kuruluşta (ya da bu tür bir kuruluşun vergi muafiyeti olan bağlı bir kuruluşunda) dini bir görev icra etmeyi planlamalıdır.

S Tipi Vize : Adli Olaylar veya Casusluk Olaylarında Bilgi Sağlayanlar için geçerlidir.

Yabancı uyruklulara Amerikan gizli servisi veya polise verecekleri önemli bilgiler karşılığında ABD’de kalma ve yaşama olanağı verir.

T Tipi Vize : İnsan Kaçakçılığı Mağduru Vizesi

T vizesi sahipleri, insan kaçakçılığı suçunun mağdurlarıdır. T Göçmen Olmayan Statüsü (T vizesi) insan kaçakçılığı mağdurlarını korur ve mağdurların, insan kaçakçılığının soruşturma veya kovuşturma sürecine yardımcı olmak için Birleşik Devletler’de kalmalarına imkan tanır.

U Tipi Vize : Suç Faaliyeti Mağduru Vizesi

U vizesi sınıfı, belirli suç faaliyetlerinin, belirlenen suçların soruşturulmasına ve kovuşturulmasına yardımcı olan yabancı ülke vatandaşlarının mağdurlarına yöneliktir.

Kişiler doğrudan USCIS’e kendileri dilekçe ile başvurur ve onaylanan dilekçeyle USCIS, göçmen olmayan U statüsü tanınır.

U statüsü tanınan asıl başvuru sahibi hem de onunla ilişkili dilekçe veren aile üyeleri, yurtdışında bulunan Konsolosluk Bölümlerinde U vizesi başvurusu yapabilir.

4 yıla kadar geçici bir yasal statü tanımak ve çalışma imkânı vermektir.

 

Visa Category Ziyaretin Amacı
A Diplomat veya yabancı hükümet yetkilisi
A-2 Amerika Birleşik Devletleri’nde konuşlu yabancı askeri personel
B-1 Sporcu, amatör veya profesyonel (para ödülü için yarışanlar)
B-1 İş
B-1 Yerli çalışan veya dadı-yabancı bir ulusal işverene eşlik etmelidir
B-2 Tıbbi tedavi
B-2 Turizm, tatil
BCC Sınır Geçiş Kartı: Meksika
C Amerika Birleşik Devletleri’nden transit geçiş
C5, T5, R5, I5 İstihdam yaratma / Yatırımcılar
CW-1 CNMI-sadece geçici işçi
D Mürettebat
DV Göçmen Dönüşüm Vizesi
E Antlaşma tüccar/antlaşma yatırımcı
E1 Öncelikli işçiler
E2 İleri derece ve olağanüstü yetenek sahibi kişiler tutan profesyoneller
E-3 Avustralya profesyonel uzmanlık
E3, EW3 Profesyoneller ve diğer işçiler
F, M Öğrenci: akademik, mesleki
F2A, F2B Yasal daimi sakinlerin bazı aile üyeleri
G1-G5, NATO Belirlenmiş bir uluslararası organizasyon veya NATO çalışanı
H-1B Son derece uzmanlaşmış bilgi gerektiren alanlarda özel meslekler

H-1B1 – Chile

H-1B1 – Singapore

Serbest Ticaret Anlaşması (FTA) profesyonel

Şili, Singapur

H-2A Geçici tarım işçisi
H-2B Geçici işçi (Diğer hizmetleri veya geçici veya mevsimlik bir doğadaki emeği yerine getirir)
H-3 Öncelikle istihdam için değil bir programda eğitim
I Medya, gazeteci
IR1, CR1 Bir ABD vatandaşının eşi
IR2, CR2, IR5, F1, F3, F4 ABD vatandaşlarının bazı aile üyeleri
IR3, IH3, IR4, IH4 ABD vatandaşları tarafından yetim çocukların intercountry kabulü
J Au pair (döviz ziyaretçi)
J Döviz ziyaretçi
J Profesör, akademisyen, öğretmen (döviz ziyaretçi)
J , H-1B Hekim
K-1 Nişanlısı ABD vatandaşı evlenmek ve ABD’de yaşamak
K-3 I-130 göçmen dilekçesinin onayını bekleyen bir ABD vatandaşının eşi
L Şirket içi transfer
O Bilim, sanat, eğitim, iş veya atletizm olağanüstü yeteneği ile yabancı ulusal
P Performans atlet, sanatçı, şovmen
Q Uluslararası kültürel değişim ziyaretçi
R Dini işçi
S Bazı Özel Göçmenler
SB İkamet Dönen
SD, SR Dini İşçiler
SI Irak ve Afgan çevirmenler / tercümanlar
SQ ABD Hükümeti adına/adına çalışan Iraklılar
SQ ABD Hükümeti adına/adına çalışan afganlar
T İnsan ticareti kurbanı
TN/TD NAFTA professional worker: Meksika, Kanada
U Suç faaliyetinin kurbanı
V Göçmen olmayan (V) yasal daimi ikamet eden eş ve çocuklar
Whatsapp Destek
Whatsapp Destek
Powered by