Schengen Vizesi İçin: +90 531 893 88 28 - İngiltere Vizesi İçin: +90 531 893 88 33
Ankara Anlaşması Türkiye > Blog > Blog > İngiltere’ye Özel Startup Rehberi

İngiltere’ye Özel Startup Rehberi

  • Blog
  • Yorum yapılmamış
  • Ankara Anlaşması Türkiye

İngiltere’ye Özel Startup Rehberi

Modern çağın getirdiği dijital gelişim ve dönüşüm ile birlikte teknoloji sektörü yatırım yapılan alanlar sıralamasında en üst sıraya yerleşmiş bulunmaktadır. Dijitalleşme ve yapay zeka teknolojilerinin temas etmediği sektör veya etki etmediği birey neredeyse kalmamıştır. Teknolojideki bu baş döndürücü değişim ve dönüşüm yalnız bireyleri ve kurumları değil artık ülkeleri ve ülkelerin gelecek provizyonları hatta iç ve dış politikalarını da etkilemeye başlamıştır. Bu değişim ve dönüşüm dalgasında ülkemiz de yerini almak adına faaliyet gösteren teknoloji firmaları sayesinde artık ülkemizin de dünya çapında rekabet edebilecek fikir ve ürünler ortaya koydukları görülmektedir. Bununla birlikte Türk firmalarının dünya ile rekabetinde başka ülkelere yaptıkları yatırımların da önemli rol oynadığı gerek sektör yetkilileri gerekse finans danışmanları tarafından önemle vurgulanan bir diğer husustur. İngiltere ise yatırım yapılacak ülkeler arasında gerek dil açısından kolaylığı, yakınlığı, gerekse teknolojik gelişmelere ve yeni fikirlere açıklığı nedeniyle uluslararası rekabet iddiasındaki Türk teknoloji firmaları açısından en dikkat çekici Pazar olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim İngiltere Hükumeti tarafından Türk Startuplar için oldukça faydalı ücretsiz çalışmalar yapılmaktadır.

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı (DIT)

İngiltere Hükümeti tarafından Birleşik Krallık (UK) ile Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeler arasındaki ticaret anlaşmalarından sorumlu birim olarak kurulan Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı (DIT), 51 ülkedeki İngiltere konsoloslukları nezdinde oluşturulan ticaret birimleri marifetiyle İngiltere’deki yatırım ortamını yabancı ülke girişimcilerine tanıtmaktadır. Bu ticaret birimlerinin başlıca görevleri bulundukları ülkede İngiltere’nin Ticaret Politikalarının (Trade Policies) yürütülmesi, Birleşik Krallık İhracat Kredileri (UKEF) ve Uluslararası Ticaret ve Yatırımların (International Trade and Investment) idare edilmesidir. Bu birimde görevli yetkililer tarafından İngiltere’de yatırım yapmak isteyen firma ve iş insanlarına İngiltere’nin ticari ve hukuki sistemi hakkında danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Bu hizmetler arasında lokasyon analizi, sektör raporları, şirket kurulum işlemleri, vergilendirme sistemi, istihdam ve olası teşvik bilgilerinin yanı sıra sektör örgütleri ve uygun servis sağlayıcıları ile irtibat kurma ve vize tipleri konusunda bilgilendirme yer almaktadır.

İngiltere Hükumeti tarafından bu amaçla 2019 Ekim ayında bir etkinlik çerçevesinde İngiltere’de yeni proje ve fikir sahipleri ile teknoloji firmalarının bir araya getirilmesi ve Startupların İngiltere’ye yatırım yapmaları konusunda özendirilmesi planlanmaktadır.

İngiltere Pazarı ve Avantajları

İngiltere ekonomisine göre 2.6 kat daha hızlı büyüme performansı gösteren teknoloji sektöründe firmalar 2017 senesinde toplamda 4.5 Milyar Pound girişim sermayesi (Venture Capital) yatırımı almıştır. 2016 yılına göre iki kat büyüme gösteren bu yatırımlar Almanya, Fransa, İspanya ve İrlanda Cumhuriyetinde yapılan yatırımların toplamından daha yüksektir. 2018 yılında sadece startuplar için alınan toplam sermaye yatırımı (VC) miktarı 6.1 Milyar Pound olarak kaydedilmiştir. Bu dinamik ve cazip yatırım ortamı sayesinde İngiltere, sermayesi en az 1 Milyar Pound değerinde girişimler çıkarma ve halka açılma konusunda Avrupa’nın lideri, dünyanın ise ABD ve Çin Halk Cumhuriyetinden sonra üçüncü devleti konumuna gelmiştir.

İngiltere pazarı, bürokrasiden uzak yapısı, vergi sistemindeki eşitlik ve basitlik ilkesi, şirketlerin kurulumu ve izin belgelerinin alınması konusundaki kolaylıklar nazara alındığında Dünya Bankasının 2018 dünya iş yapma kolaylığı sıralamasında 7. sırada yer almaktadır. Bu başarıda İngiltere pazarının teknoloji merkezli çabuk adapte olunan yapısının büyük payı vardır. Bunun yanında İngiltere pazarı geniş yetenek havuzu, yenilikçiliğe açık bakış açısı, kozmopolit çalışma ortamı ve finansman ve yatırıma ulaşma kolaylığı ile teknolojik adaptasyon konularındaki kolaylıklar yönüyle de şirketlerin başlıca tercih ettiği Pazar haline gelmiştir.

 

 

Bir şirket açısından yeni bir ülke pazarına giriş yaparken birçok parametrenin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Ülkenin Pazar yapısı ve dinamiği ve buna göre lokasyon seçiminin yanı sıra şirketlerin faaliyete geçmesi ve faaliyetlerini sürdürmesi açısından izlenmesi gereken idari ve hukuki prosedürler de bu parametrelerin en önemlileridir. Burada yatırımcı kişi veya firmalar açısından akla gelen sorular;

  • Bir şirket nasıl kurulur?
  • Ne kadar masraf yapılmalıdır?
  • Banka hesabı nereden ve nasıl açtırılmalıdır?
  • Hangi tür vize seçenekleri bulunmaktadır? şeklinde sıralanabilir.

İngiltere’de Şirket Kurulması Prosedürü

İngiltere’de şirket kurulması oldukça basit bir prosedürdür. Minimum 1 Pound sermaye ile online olarak özgün bir şirket kaydı yapılabilmektedir. Kurulum masrafları da oldukça düşüktür.

Banka Hesabı Nereden ve Nasıl Açtırılabilir?

Yeni kurulmuş bir şirkete banka hesabı açılabilmesi için ana şartlardan birisi şirketin İngiltere’de yaşayan bir yöneticisinin (Resident Director) bulunmasıdır. Bunun yanında bir İngiltere adresi, ortaklık yapısı, banka hesap dökümleri, şirketin finansal raporları ve projeksiyonları, var ise İngiltere’deki müşteri ve tedarikçileri listesi ve İngiltere için şirketin öngördüğü iş planı gibi bazı belgeler de şirket yetkililerinden istenmektedir. Ayrıca banka hesabı açtırmak isteyen İngiltere’de kurulmuş şirket tarafından bir imza yetkilisinin de atanmış olması gerekmektedir.

Şirketler banka hesabı edinme konusunda genelde bazı aksaklıklarla karşılaşabilmektedirler. Özellikle startup seviyesindeki şirketlerin geçmişe dönük banka hesap dökümleri bazı İngiliz bankaları tarafından yeterli görülmediğinden şirketin mevcut cirosuna göre hesap açtırmak istediği bankanın da dikkatli seçilmesi gerekmektedir.  Bunun yanında İngiltere’deki ‘know your customer’ yasası uyarınca kara paranın aklanması ile etkin mücadele edildiğinden bankaların istediği belgelerin incelenmesi ve hesabın açılarak aktif duruma gelmesi 3 ayı bulabilmektedir.

Hangi Tür Vize Seçenekleri Bulunmaktadır?

Innovator Visa

31 Mart itibariyle vize mevzuatında yapılan değişikliklerden sonra şirket ana ortaklarının vize almaları zorlaşmıştır. Yeni düzenlemeye göre şirket ana ortağının İngiltere’de çalışma ve oturma izni alabilmesi, şirketin faaliyetine konu olan iş fikrinin yenilikçi, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir olup olmadığı hususunun bazı cluster (kümelenme) firmaları tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu cluster firmaları, kuluçka merkezleri ve hızlandırıcıları sayesinde yatırımcıların hem yeni ekonomik sisteme adaptasyonunu sağlamakta hem de networkleri üzerinden şirketi yatırımcılarla buluşturabilmektedirler. Bu alanda Techcity, Techstar, Digital Catapult, Oxyigen ve Innovative Finance gibi organizasyonlar İngiltere’deki en iyi cluster’lar olarak gösterilmektedirler. 31 Mart’tan sonra uygulanmaya başlanan vize yasalarına göre bir şirketin ana ortaklarının İngiltere’de oturma ve çalışma vizesi alabilmesi için iş planının bu firmalardan bazıları veya daha fazlasının içinde yer aldığı teknoloji kurumları tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu durumda şirket ana ortakları ‘innovator visa’ opsiyonu ile vize başvurusunda bulunabilmektedirler. 8 haftalık onay sürecinden sonra ise İngiltere’de faaliyet gösterecek olan şirketin sermaye olarak 50 Bin Pound transfer edileceği hususunu belgelendirmesi zorunludur. Bu şartlar karşılandığında şirket ana ortaklarına başta 3 yıllık ve sonrasında uzatma opsiyonu ile daimi oturma izni verilebilmektedir.

Startup Visa

Şayet kurulacak şirket startup seviyesinde ise ‘Innovator Visa’ yoluna benzer bir yol olan ‘startup visa’ya başvuru yapabilmektedir. Sermaye gerektirmeyen bu vize tipinde oturma ve çalışma izni ise 2 yıl ile sınırlıdır. Bununla birlikte bu iki yılın sonunda ‘ınnovator Visa’ya tekrar başvuru yapılması gerekmektedir.

Sole Representative2 Visa

İngiltere’de kurulan yeni şirketin ardından şayet şirket ana ortağının Türkiye’de bulunması veya sık seyahat zorunluluğu bulunuyorsa şirket ana ortağı tarafından İngiltere’deki şirket için bir yetkili (sole representative) ataması yapılabilmektedir. Bu yetkili için başvurulabilecek vize opsiyonu ise ‘sole representative2’ vize türüdür. Bu yetkili kişi şirket ana ortaklarından biri veya sadece şirket ortaklığı olan biri olabilmektedir. ‘Innovative Visa’ başvurularından farklı olarak iş fikrinin onay süreci bulunmayan bu vize opsiyonunda atanan yetkiliye ilk etapta 3 yıllık, sonrasında uzatmalarla birlikte daimi oturma ve çalışma izni verilebilmektedir.

Yukarıda sayılan vize opsiyonları dışında exceptional talent, graduate entrepreneur, standard visitor and business visa, general and intercompany transfer visas ve Ankara anlaşması gibi çeşitli vize seçenekleri de İngiltere’de yeni bir hayata başlamak isteyenler için fırsatlar sunmaktadır.

İngiltere’de vergilendirme sistemi

İngiltere %19 luk kurumlar vergisi oranıyla G20 ülkeleri arasında en düşük vergi matrahına sahip ülkedir. Bu oranın İngiltere hükumeti tarafından 2020 yılına kadar kademeli bir şekilde %17 ye indirilmesi planlanmaktadır. Bu vergi oranının Avrupa Birliğinin lokomotif ekonomileri olan Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve İtalya gibi ülkelerinde %25-34 arasında olması nazara alındığında İngiltere’nin vergilendirme sistemi yönünden oldukça avantajlı bir Pazar olduğu görülmektedir. Ayrıca İngiltere’nin Türkiye ile arasında yürürlükte bulunan Çifte Vergilendirme Anlaşması sayesinde şirketler tarafından elde edilen karın Türkiye’ye transfer edilmesi durumunda yeniden yapılacak vergilendirme yalnızca iki ülke kurumlar vergisi oranı farkı kadar yapılabilmektedir. Ayrıca İngiltere’de stopaj uygulaması da bulunmamaktadır.

Bunun yanında İngiltere’nin teknoloji ve AR-GE çalışmalarına verilen destek çerçevesinde ülkede yapılan tüm AR-GE harcamalarının 2.3 katı kadarı vergiden düşülebilmektedir. Türkiye’de ise bu oran 1X1 şeklindedir. İngiltere’de yapılan patent çalışmaları sonucu elde edilen kar üzerinden alınan kurumlar vergisi oranı ise %10 dur. Bunun dışında güçlü yerel yönetimler sayesinde bölgesel çapta teşvikler de periyodik olarak sunulabilmektedir.

İngiltere hükümeti tarafından yabancı yatırımcıların teşviki amacıyla SEIS ve EIS yatırm belgeleri elde etmiş şirketlere yapılan yatırımlarda yatırımcı şirketlere %30 oranında vergi indirimi sağlanmaktadır. Bu durum erken aşama veya aşama atlamaya hazır (scale-up) seviyesindeki start-uplara yatırım yapmayı teşvik etmektedir.

 

İngiltere’de Şehirlerin Sektörel Analizi

Her ne kadar yatırım açısından akla ilk olarak Londra gelmekte ise de İngiltere’nin diğer bölgeleri de değişik sektörlerde ön plana çıkmaktadır. Örneğin Fintek teknolojisinde Londra ön planda yer alırken akıllı şehircilikte Bristol, yapay zeka teknolojisinde Cambridge, veri bilimi alanında Edinburg ve medya-iletişim alanında Manchester İngiltere’de ön plana çıkmaktadır.

Özellikle yapay zeka, yaşlanan nüfus için sağlık teknolojileri (healthcare-hospiscare), akıllı şehirler ve çevreci büyüme konularında yapılacak yatırımlara özellikle ilgi gösteren İngiltere hükumeti teknolojik ve endüstriyel yatırımları ülke çapına eşit dağıtma stratejisi çerçevesinde 2035 yılına kadar önemli bir dönüşüm hedeflemektedir. Bu da teknoloji üreten şirketler ve start-up’lar açısından büyük bir fırsat olarak görülmektedir.

Bir cevap yazın

Whatsapp Destek
Whatsapp Destek
Powered by